Търсене на маршрут
   
Начална дестинацияКрайна дестинацияКога пътуватеВреме 
... ...  
Максимален допустим престой: 1 час 2 часа 3 часа 4 часa 6 часа 8 часа 12 часа
Покажи само: VIP обяви      Промоционални обяви      Най-добра цена

Общи условия за ползване на Bibitka.com

Права и задължения на страните:

Услугата се предлага по начин и в състоянието според политиката на фирмата предлагаща услугата или накратко наречен ИСП (Интернет сървис провайдер).

ИСП си запазва правото да променя сайта като дизайн, функционалност и цени на платените услуги, без изрично уведомление и съгласие на ползвателите.

ИСП си запазва правото да сверява валидността на лицензиите или удостоверенията за регистрация на превозвачите с информацията подадена от ИА "Автомобилна администрация", когато те са изисквани със закон (например: чл. 6-8 от Закона за автомобилните превози, Закон за движение по пътищата, Наредба за обществен превоз на пътници и товари на територията на РБ, Наредба за транспортни схеми и превоз на пътници и товари, чл.1-3 от Наредбата за таксиметров превоз на пътници, Правилник за прилагане на ЗДДС и други законови и подзаконови актове регулиращи превоза на пътници и товари на територията на РБ) и в случаите на съмнения за тяхната валидност да изтрива обявите.

ИСП се задължава да подобрява качеството на услугите с цел повишаване на стандартите типични за отрасъла и дейността, както и да налага най-добри професионални практики.

Ползвателя на сайта се задължава да публикува вярна и без подвеждащо съдържание информация за което носи отговорност по действащото Българско законодателство.

ДЕКЛАРАЦИЯ Bibitka.com:

Осъзнавам отговорността, която нося при осъществяването на пътнически превози по чл. 93-101, чл. 102 (4), чл. 105, чл. 106а от Закон за автомобилните превози и декларирам, че предлаганата от мен транспортна услуга напълно съответства на разпоредбите на законодателството на РБ, както и на международните спогодби при международен превоз на пътници и товари по които РБ е страна.

Туристическите агенции, както и бюрата за продажба на билети споделят отговорността съобразно договорните им отношения с превозвача.

ОТКАЗДЕКЛАРИРАМ


Коментари за Bibitka.com | Добави коментар за Bibitka.com | Помощ за превозвачи | Помощ за пътници


 
+1: Bibitka.com size="Small"